Restauratie pastorij te Schorisse

Pastorie met voortuintje; ruime achterliggende pastorietuin zijdelings palend aan Essestraat met tuinmuur en achteraan begrensd door de Molenbeek. Voorname en goed geconserveerde pastorie, gebouwd circa 1869 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny (volgens Liber memorialis). Alleenstaand onderkelderd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel met de straat). Typisch eigentijdse, semi-officiële baksteenarchitectuur met eclectische inslag. Toepassing van hoeklisenen en spaarvelden bovenaan afgewerkt met boogfriezen. Voor- en achtergevel met overeenkomstige ordonnantie namelijk lijstgevel met symmetrische dubbelhuisopstand. Rijker uitgewerkte voorgevel met horizontale geleding belijnd door hardstenen cordonlijsten. Centraal uitspringend deurrisaliet bekroond door puntgeveltje voorzien van oculus met ingeschreven vierpas. Vensters met hardstenen druiplijsten, rondboogdeur verrijkt met brede geprofileerde hardstenen omlijsting op zuiltjes met gedecoreerd kapiteel. Achterdeur met bordes en dubbele trap voorzien van ijzeren leuning (1886), naar dieper gelegen tuin. Zijpuntgevels met opklimmende boogfriezen; rechts met roze en grijze rotspleister. Deze werd waarschijnlijk achteraf aangebracht om waterdoorslag te vermijden. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat er onder de pleister reeds knipvoegen aangebracht waren. Rijke polychrome geschilderde interieurafwerking in twee rechter benedensalons gekenmerkt door verzorgde wanddecoratie met imitatiemarmerschildering en wandschilderingen met afbeeldingen van landschappen en natuurtaferelen met dieren in het grote salon vooraan; salon aan tuinzijde met kleinere taferelen in medaillonvorm als onderdeel van de wandbeschildering. Gang in T-vorm met traphal, voorzien van decoratief gepolychromeerde elementen van zoldering en wanden met pilasters; centraal casement van plafond met bijzonder fijne stucornamentatie waarin vier engeltjes. Drie voornoemde ruimten hersteld in 1929-1931 door A. Van Nedervelde. Twee hoge en vaste 18de-eeuwse vierdeurswandkasten en een kleine ingebouwde tweedeurskast in de linker woonkamer (links achter).

Praktische info

  • Zottegemstraat 22, 9680 Schorisse-Maarkedal