nl | fr

Royerssluis, Antwerpen

De renovatie van de Royerssluis markeert een cruciale stap naar duurzamer goederentransport. Door de significante vergroting in lengte (van 180 naar 230 meter) en breedte (van 22 naar 36 meter) wordt de capaciteit van de sluis aanzienlijk vergroot. Dit maakt een vlottere doorgang mogelijk voor meer en grotere binnenschepen, wat het transport op het Albertkanaal bevordert. Aannemersconsortium Rinkoniên staat in voor het slopen van de huidige sluis, de aanleg van een vergrote sluiskolk, de levering en installatie van sluisdeuren en bruggen, en de elektromechanische aansturing. De oplevering van de sluis is momenteel gepland voor eind 2028.

Praktische info

  • Oosterweelsteenweg 3, 2000 Antwerpen
  • Vooraf inschrijven is verplicht
  • Aangepast schoeisel
  • Rolstoeltoegankelijk