nl | fr

Restauratie Afrikaanse Olifant

De Regie der Gebouwen laat het standbeeld ‘Olifant bereden door Afrikanen’ in Tervuren restaureren. Het beeld is beschermd en de restauratie gebeurt in nauw overleg met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en is mogelijk dankzij de steun van de spelers van de Nationale Loterij. Lapis Arte staat in voor de restauratie. De behandeling heeft als doel het beeld te conserveren en materiaalverlies te voorkomen. Er wordt gestreefd naar behoud van originele materialen en technieken.

Praktische info

  • Leuvensesteenweg 12, 3080 Tervuren
  • Aangepast schoeisel
  • Parking beschikbaar
  • Grote hoogtes