Restauratie site SAS Rijkevorsel

De voormalige steenbakkerijsite Sas wordt herbestemd tot een woonproject met nevenfuncties. De restauratie van enkele erfgoedelementen zoals de kopgevel met buurtschuur, oven, arcade en straatmuur verzekert de herinnering aan de historiek. Een spantstructuur als weleer en trappen zullen toegang bieden aan de bovenzijde van de oven. De kenmerkende straatmuur met typerende belettering zal opnieuw zijn monumentale uitstraling krijgen.

Praktische info

  • Sint-Jozef 6, 2310 Rijkevorsel
  • Aangepast schoeisel