nl | fr

Renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool Edison in Hoboken

We verbouwen de school om ruimte te creëren voor 500 leerlingen. Dat zijn 8 klasgroepen van 25 kleuters en 12 klasgroepen van 25 lagere-schoolleerlingen. Het ontwerp van Korteknie Stuhlmacher architecten maakt een duidelijk onderscheid tussen de kleuterschool en de lagere school. De lagere school is gehuisvest in het historische gebouw aan de Onderwijzersstraat. De klaslokalen worden integraal gerenoveerd. In de bestaande onderwijzerswoningen komt een conciërgewoning en de administratie. Tussen schoolmuur en hoofdgebouw voegen de architecten een groot en licht paviljoen toe dat dienstdoet als refter. De architectuur van de toegevoegde nieuwbouw is complementair aan de monumentale bakstenen architectuur van het oude gebouw. De speelplaatsen, pleinen en tuinen krijgen elk een eigen invulling en zorgen voor een interessant parcours doorheen de site. De kleuterschool wordt in een L-vormige uitbreiding aan de oostkant van het hoofdgebouw ondergebracht. Het gebouw met hellend dak is als zelfstandige entiteit tegen het hoofdgebouw aangeschoven. De nieuwe uitbreiding komt op de achterliggende publieke parking aan de Jozef Cardijnstraat.

Praktische info

  • Onderwijzersstraat 5-13, 2660 Hoboken (Antwerpen)
  • Parking beschikbaar