nl | fr

Herbestemmingsproject van de begijnhofsite van Hasselt

De provincie Limburg, stad Hasselt en UHasselt ontwikkelden een nieuwe visie voor de begijnhofsite van Hasselt. Hierbij stelden ze een kwalitatieve en duurzame bestemming voorop die de erfgoedwaarden in ere houdt. Deze visie werd uitgewerkt in een ontwerp waarin de begijnhofsite een belangrijk groen, kloppend hart in de stad zal maken. Na oplevering zal de site een unieke plek worden waar kunst, creatie en rust samenkomen en waar Hasselaren, studenten, kunstenaars, professoren, onderzoekers en bezoekers elkaar ontmoeten. De voornaamste pijlers binnen dit herbestemmingsproject zijn: - De begijnhoftuin en de kerkruïne als groene en openbare spil van de site. - De gerestaureerde historische gebouwen versterken de sociale, culturele en academische beleving. - De architecturale ingrepen creëren een uitgebalenceerde evenwichtsoefening tussen een ontsloten en besloten begijnhof, geïntegreerd in het stadsweefsel. - Het begijnhof als plek voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. - Het begijnhof, toegankelijk voor iedereen. - Het begijnhof als hefboom voor de toeristische beleving in de stad Hasselt

Praktische info

  • Zuivelmarkt 35, 3500 Hasselt
  • Vooraf inschrijven is verplicht
  • Aangepast schoeisel