nl | fr

Vernieuwing brug Vaartstraat (E34/E313) in Ranst

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de brug aan de Vaartstraat over de E313/E34 in Ranst. De nieuwe brug biedt ruimte voor gemotoriseerd dubbelrichtingsverkeer en een enkelrichtingsfietspad aan beide zijden, afgescheiden van de rijbaan. Daarnaast bouwen we een ecoduct langs het fietspad. Zo kunnen dieren in alle rust en veiligheid oversteken en verbinden we twee natuurgebieden met elkaar.

Praktische info

  • Vaartstraat zn, 2520 Ranst