Renovatie historisch gebouw Guldensporencollege Plein en restauratie kapel

Vandaag wordt het Pleingebouw volledig aangepakt en grondig aangepast aan de moderne noden van het hedendaags onderwijs. Met oog op haar monumentale uitzicht en respect voor haar geschiedenis worden ook de gevels en de majestueuze kapel gerestaureerd. Concreet behelst de renovatie het volledig herplaatsen van de dakbedekking, reiniging van de gevels, herstellen van metsel- en pleisterwerk, binnenafwerking en tot slot ook de restauratie van de neobarokke kapel.

Praktische info

  • Plein 15, 8500 Kortrijk
  • Huisdieren toegelaten
  • Aangepast schoeisel