Welzijnssite Portavida: draaischijf voor sociale dienst- en hulpverlening

Transformatie- en renovatiewerken aan het voormalige rusthuis Heiderust tot Sociaal Huis en hoofdzetel van OCMW Genk op de welzijnssite Portavida. Daarnaast is er binnen het gebouw ook plaats voor andere organisaties zoals de Strijkwinkel en Fietspunt Genk. Met de renovatie van het gebouw Heiderust krijgt Portavida stilaan meer vorm. De campus centraliseert organisaties die werken op vlak van zorg en welzijn en bundelt zo hun expertise.

Praktische info

  • Weg naar As 58, 3600 Genk
  • Parking beschikbaar