Brabo : versterking van het hoogspanningsnet in de Antwerpse Haven

Project Brabo zorgt voor de versterking van het hoogspanningsnet en de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven en België. Dit project is essentieel voor de verdere economische groei van de Antwerpse haven en noodzakelijk voor de zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.

Praktische info

  • Scheldelaan 151, 2040 Antwerpen