Brug over Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar, is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteits-verhoging van het Albertkanaal investeer de Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen, vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m, maakt het mogelijk om binnenschepen, met vier lagen containers, veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen. De THV VIA T ALBERT verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe brug te Stokrooie stelt in nauwe samenwerking met de Vlaamse Waterweg en de THV Arcadis-Sweco zijn werf open voor bezoekers.

Praktische info

  • Brug 20, 3511 Stokrooie