Wal Zwijn: gecontroleerd Schelde overstromingsgebied met ringdijk

In het Sigmagebied Wal-Zwijn (Hamme) leggen we een gecontroleerd overstromingsgebied aan en geven we een gebied terug aan de Schelde (ontpoldering). Grootscheepse werken, die Hamme en de brede omgeving beter moeten beveiligen tegen overstromingen uit de Schelde. Dat is noodzakelijk: de regio is van oudsher overstromingsgevoelig en dat zal er niet op verbeteren met de gevolgen van de klimaatverandering (zeespiegelstijging, hevigere stormen) in het achterhoofd. Bovendien geven de ingrepen van het Sigmaplan de natuur en het ecosysteem een boost.

Praktische info

  • Baasrodeveldstraat 65, 9220 Kastel
  • Aangepast schoeisel