Nieuwe campus Hogeschool UCLL

Hogeschool UCLL bouwt nieuw hoofdgebouw voor 4000 studenten en personeelsleden. 6000m² met ontmoetingsruimte, onthaal, 3 aula's, leslokalen en een moderne mediatheek. De hogeschool wil er een echte "living campus" van maken, een plek waar studenten en personeel maar ook externen mekaar kunnen ontmoeten. Deze nieuwe landmark wordt het kloppende hart van de vernieuwde campus.

Praktische info

  • Agoralaan -, 3590 Diepenbeek