Aanleg Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Het project behelst het gedeelte vanaf de spoorbrug aan de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel te Boechout. Het tracé ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Ter hoogte van de grens met Boechout (Koude Beek & Park Savelkoul) wordt de spoorweg gekruist door middel van een nieuwe brugconstructie en loopt het traject over het grondgebied van Boechout via de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg. De provincie Antwerpen leidt het project en investeert in de afwerking van deze fietsostrade. De gemeente- en stadsbesturen volgen de werken mee op en zorgen achteraf voor het onderhoud van de fietsinfrastructuur.

Praktische info

  • Gasthuishoeven 1, 2640 Mortsel