Tinelsite: oude rijkswachtkazerne wordt gezellig woongebied

De site van de voormalige rijkswachtkazerne wordt herbestemd tot een gezellig woongebied met kwalitatieve publieke ruimte en groen, in hoogwaardige architectuur en met respect voor de geschiedenis. Een aantal van de historische gebouwen blijft behouden en krijgt het gezelschap van nieuwe constructies. In totaal komen er een 70-tal nieuwe woningen en appartementen: een 18-tal ervan richten we in de twee bestaande rijkswachtgebouwen in. De overige 52 krijgen een plek in de vier nieuwe gebouwen.

Praktische info

  • Edgard Tinellaan 6, 2800 Mechelen
  • Aangepast schoeisel
  • Grote hoogtes